تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: نشست1131 تبادل تجربه رايگان : رهبري توانمند محور
دوشنبه، 28 شهریور 1401 - 13:07     کد خبر: 36253

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

�"�  نشست1131  رهبري توانمند محور

سرفصل ها:

● انقلاب توانمندي ها

● روان شناسي مثبت گرا و توانمندي ها

●  فلسفه و مقايسه دو رويكرد توانمند محور و مبتني بر مشكل

● چرا توانمندي ها مهم هستند؟

 گروه مديران حرفه اي  |   انجمن صنفي مديران منابع انساني

تسهيل گر : محمد  فروهر

⚡️ زمان : چهارشنبه 30 شهريور ماه  ۲۱ تا ۲۲:۳۰

�'� در شبكه مديران حرفه اي با بيش از 9هزار مدير ومتخصص   https://t.me/hrmSupergroup

 

 مخاطبان:

مديران و كارشناسان

🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

 https://t.me/HRMIR

🌎 shoghl.org

linkedin :  https://lnkd.in/emZbPi8j

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub

Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/@hrmir


برگشت به تلکس خبرها