تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
دوشنبه، 11 مهر 1401 - 15:21     کد خبر: 36272

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت   4 7 1401
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ابلاغ شد.

فايل ابلاغيه كليك نماييد


برگشت به تلکس خبرها