فرهنگيان نيوز- تدبير: برنامه تربيت مصاحبه گر بازي محور
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 17:12     کد خبر: 35456

ورود به شبكه مديران حرفه اي و انجمن صنفي مديران https://t.me/hrmSupergroup سايت مديريت ،اشتغال و ...�'�http://www.shoghl.org/:

�""خبر خوش�""
بالاخره‌ در پاسخ به خلا موجود در زمينه وجود ابزاري مناسب براي فيت كردن افراد جوياي كار با پروفايل فرهنگي سازمان‌ها، "برنامه تربيت مصاحبه گر بازي محور" طراحي شد!
 اين برنامه از سه گام اصلي تشكيل شده است:

⚜️اول "بازي جدي فرهنگ" بمنظور شناخت ابعاد گوناگون فرهنگ سازماني كه بايد در متقاضيان كار اندازه گيري گردد.

⚜️دوم "بازي جدي مصاحبه" بمنظور اندازه گيري ميزان فيت بودن متقاضيان كار با ابعاد فرهنگ سازماني

⚜️سوم "بازي جدي آنبوردينگ" بمنظور ادغام هرچه بيشتر كاركنان جديد در فرهنگ سازماني

بدين ترتيب در پايان اين برنامه آموزشي شما مي توانيد خود مصاحبه هاي استخدامي را با كمك بازي هاي جدي اجرا كنيد.

كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در
https://evand.com/events/vainon
https://t.me/iseriousplay
برنامه تربيت مصاحبه گر بازي محور


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها