فرهنگيان نيوز- تدبير
كارجو : مديرمنابع انساني + مدير مالي + مدير فروش + اعتبارات
استخدام مديركارخانه كاشان + مديرفروش و تداركات تهران
استخدام : بازرگاني خارجي + منابع انساني + خزانه + حقوقي + فروش + تداركات
📣 نشست 1139 مديريت ريسك در كسب و كار 🎓 ارايه : اقاي دكتر اشكاني
📣 سرمايه گذاري در #رفاه كاركنان را از وقت #غذا در سازمان مان شروع كنيم
🌟 فرصت نهايي ثبت نام 🌟 MBA ، DBA ، POST DBA دانشگاه علامه طباطبائي ، حضوري + انلاين
دوره آموزشي مديريت عملكرد به سبك OKR
📣 كارگاه اكسل پيشرفته براي كاركنان سازمان ها
استخدام كارشناس حسابدار خزانه منابع انساني فروش عمران مدير: اداري بازرگاني بين الملل مالي تداركات قراردادها
تكسام، سامانه ارسال سرويس و خدمات موديان مالياتي
صفحه بعد - نسخه اصلی