فرهنگيان نيوز- تدبير
طرح #تخفيف مركز ورزش ايران ( وسايل و تجهيزات ورزشي )
فرصتهاي جذب 12 3 99 و امكانات رفاهي انجمن صنفي مديران / مدير #كارخانه مدير #آزمايشگاه ، مدير #فني مهندسي مدير#مالي
فرصتهاي شغلي در حال #جذب 11 3 99 ، كارشناس #مالي و حسابداري كارشناس #بودجه و گزارشات ، كارشناس امور #مجامع و.. تسهيلات ويژه #رفاهي ، #اموزشي
✨ اين هفته 👈 (نشست 1083 ) شنبه 10خرداد 🎓 آقاي دكتر #صبور_طينت #استراتژي #منابع_انساني 22 🕰 23
فرصتهاي شغلي در حال #جذب تسهيلات ويژه #رفاهي ، #اموزشي مسئول دفتر #منابع_انساني #مالي #بودجه #مجامع #فروش #hse #مكانيك
جذب و استخدام 28 2 99 كارشناس حسابداري - نيروي hse - كارشناس توسعه منابع انساني - مدير شعبه فروش - معاون طرح و برنامه - كارشناس توسعه
جذب و استخدام مالي + طرح و برنامه يك شركت هولدينگ شيميايي ، اصفهان فوري
شبكه مديران كشوري : ✨ اين هفته 👈 (نشست 1082 ) سه شنبه ۳۰ ارديبهشت 🎓 آقاي مهندس #زارعي #OKR ، #CFR و فرايند #مديريت_عملكرد
✨ تونل و گيت ضد عفوني كننده ، كرونا ✨ ⚡️ با تسهيلات ويژه براي اعضا گروه و انجمن صنفي مديران ⚡️
عناوين موقيعتهاي شغلي در حال جذب مديريتي و كارشناسي 27 2 99
صفحه بعد - نسخه اصلی