فرهنگيان نيوز- تدبير
📣 نظر خواهي دوره هاي #اموزشي
جذب و استخدام مدير فروش ، گرافيست حرفه اي
برنامه تربيت مصاحبه گر بازي محور
جذب : كارشناس اداري و منابع انساني + كارشناس عمليات كشتيراني + حسابدار +hse + كارگزين+ كارشناس IT
آيين‌نامه اجرايي استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي (تصويب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هيئت وزيران)
عدم احتساب مضاعف ايام تحصيل دانشسرا و دانشگاه هاي تربيت معلم به عنوان سنوات خدمت دولتي (بخشنامه شماره 26/710 مورخ 30/6/1398 وزارت آموزش و پرورش)
ابلاغ بخشنامه تغيير ساعات كاري كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها در نيمه اول مهر‌
اشنايي با قوانين تامين اجتماعي ، نحوه بيمه دانشجويان دانشگاهها و مراكز اموزش عالي
اساسنامه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ابطال شد
جذب كارشناس و مدير : اموزش ،سيستم ها، حسابداري، روابط عمومي ،بازاريابي و...
صفحه بعد - نسخه اصلی