فرهنگيان نيوز- تدبير
طرح طبقه بندي مشاغل خاص شركت خودتان را طراحي كنيد
💎24 مهارت نرم شخصي (منش) 👈👈12 جلسه (دوره) نيمروزه
️#كارگاههاي_آموزشي #دانشگاه_شريف باشرايط ويژه
🗣#فرصتهاي_همكاري براي مديران ارشد💥
كارشناس ارشد منابع انساني-SHR/ رئيس حسابداري-SACC
#Human_Resources_Supervisor Tabriz Mapsa
ترامپ در امور داخلي فرانسه دخالت نكند
چين سفير ايالات متحده را احضار كرد
#سوء_مديريت
#مدير_مالي تخصص حسابداري صنعتي
صفحه بعد - نسخه اصلی