فرهنگيان نيوز- تدبير
كارگاه يك روزه جذب نيروي انساني درجه
آغاز طرح‌سنجش يك ميليون و پانصد هزار نوآموز از ۱۰ روز آينده
استخدام در پروژه نفتي
سخن همكار : فراخوان وتلاش يكپارچه عمومي بازنشستگان كشوري ولو در دقيقه 90
شنايي با نحوه محاسبه تفاوت تطيبق سال 88 وافزايش حاصله از تغيير قانون نظام هماهنگ
پرداخت حقوقها پيش از عيد فطر
#يك_ملت #يك_ضربان +آقايان -خانم ها
تكليف «معلمان حق التدريسي» تعيين نشد/ ۵۳ نماينده علي رغم حضور در مجلس در راي گيري شركت نكردند! / ارجاع به كميسيون با اختلاف يك راي
ممنوعيت به كارگيري معلم مرد در دبيرستان دخترانه
رييس كميسيون آموزش: هيچ تعرضي به دانش آموزان غرب تهران نشده است
صفحه بعد - نسخه اصلی