فرهنگيان نيوز- تدبير
👈 پنجشنبه (نشست 1074 ) استاندارد ايزو ۱۰۰۱۵ و تغييرات ان در ۲۰۱۹ 🎓 اقاي دكتر #ابگون 22🕰
كارپرداز + كارمند خدمات-پشتيباني + مسئول دفتر
واكنش انجمن داروسازان به ابطال حق فني داروخانه‌ها توسط ديوان عدالت اداري
#جذب #استخدام #مدير #كارشناس / مدير #فني مسئول فني /👈 كارشناس منابع انساني در شهر #مشهد / 👈 كارپرداز / مسئول دفتر مديرعامل
مالك محصول زير مجموعه گروه صنعتي گلرنگ
مدير كل فروش شركت برند در صنايع لوازم خانگي
5 11 98 فرصتهاي در حال جذب ⚡️👈 رييس حسابداري / سرپرست حسابداري
كارشناس فني مهندسي كارشناس برنامه ريزي بهداشتيار تزريقكار رئيس مالي مدير انبار انبار دار سرپرست اداري
سرپرست كارگاه ، كارشناس اعلام و اطفاي حريق ، كنترل پروژه ، بازرگاني ، مدير و تكنسين فناور
آخرين وضعيت تعطيلي مدارس كشور فردا دوشنبه ۳۰ دي ۹۸
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی