فرهنگيان نيوز- تدبير shoghl.org: International HR Day
شنبه، 30 اردیبهشت 1402 - 16:11     کد خبر: 36455

روز جهاني منابع انساني
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

International HR Day falls every year on the 20th of May and this year's theme has a tagline of “Shaping the New Future”. As this theme implies, diversity-focused HR policies have the potential to build a sustainable future of work that draws on the deepest talent pool.

روز جهاني منابع انساني هر سال در 20 ماه مه برگزار مي شود و شعار امسال "شكل دادن به آينده جديد" است. همانطور كه اين موضوع نشان مي دهد، سياست هاي منابع انساني متمركز بر تنوع، پتانسيل ايجاد آينده كاري پايدار را دارد كه از عميق ترين بستر (استخر) استعدادها استفاده مي كند.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها